Circular Economy in Construction (1)

Circular Economy in Construction (1)

Rejestracja

Uczestnik - gość

Rejestracja zakończona 12.09.2019 14:45

zakończona

VIP / Prasa

Rejestracja zakończona 12.09.2019 14:45

zakończona

Opis wydarzenia
Oddział Warszawski SARP zaprasza na pierwsze spotkanie nowego cyklu, poświęconego gospodarce cyrkularnej / obiegu zamkniętego w budownictwie.

Circular Economy in Construction (1)

Jaka jest świadomość tego tematu w samorządach, wśród projektantów, producentów materiałów, firm budowlanych, inwestorów i deweloperów?
Czy są gotowe rozwiązania, a jeśli tak, to czy są w Polsce stosowane ?

Sektor budownictwa jest największym „konsumentem” zasobów naturalnych i jednocześnie ponosi największą odpowiedzialność za szkody wyrządzane w środowisku naturalnym przez człowieka . Wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego w budownictwie ma szansę na spowodowanie odwrócenia tego trendu – będzie to możliwe do osiągnięcia jedynie poprzez przemyślane i wspólne działanie wszystkich interesariuszy procesu budowlanego - projektowanie, budowanie, eksploatację i ostatecznie odzyskiwanie i ponowne zastosowanie użytych wcześniej surowców. Jaka jest świadomość wagi tych procesów wśród samorządów, projektantów, producentów materiałów oraz firm budowlanych i deweloperów w Polsce?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Paneliści:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Partnerzy Merytoryczni: 
Patroni Medialni: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cykl jest wspierany przez Partnerów OW SARP w 2019 r.:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ramowy program wydarzenia: 
  • 14:45 – 15:00 | Rejestracja
  • 15:00 – 15:10 | Ekonomia Cyrkularna w Budownictwie - wstęp
  • 15:10 – 15:25 | Wprowadzenie - prezentacje pokazujące działania firm na polu Circular Economy - 
    Grupa Rockwool  | Grupa LafargeHolcim | Grupa Eiffage 
  • 15:25 – 16:15 | Panel dyskusyjny
  • 16:17 – 17:00 | Pytania i dyskusja
  • 17:00 – 18:00 | Networking 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Realizacja -->> Event Team OW SARP
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 12.09.2019 15:00
Zakończenie: 12.09.2019 18:00

Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK, Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, 00-017 Warszawa

Strona wydarzenia:
https://sarp.warszawa.pl/circular-economy-in-construction/

Udostępnij znajomym:

Organizator
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich

ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

cec1.event@sarp.warszawa.pl
+48 603 442 204